• Свободни позиции
 • Работа като букмейкър
 • Стажантска програма
 • Кариера в Еврофутбол

   

  Работата в Еврофутбол предлага възможности за професионална изява в динамично развиваща се среда, повишаване на квалификацията и лично израстване във водеща компания на българския пазар,
  конкурентно възнаграждение, отговарящо на поетите отговорности и постигнати резултати.

  Ние правим всичко възможно нашите служители да изпитват удоволствие от работата си, така както и потребителите да изпитват удоволствие от нашите продукти. Ние сме ентусиазирани да развиваме потенциала
  на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто от себе си, както и да доставяме високи резултати.

  Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта и искате да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си
  отговорно, присъединете се към нашия екип.

  Автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка (паспортен формат) изпращайте на e-mail: [email protected]

  Компанията ще се свърже само с одобрените кандидати. Работодателят ще разглежда конфиденциално всички кандидатури.

  Желаем Ви успех!


  Свободни позиции

  • Касиер - счетоводител

   Вашите отговорности:
   - Проверка и обработка на първични счетоводни документи;
   - Съставяне и осчетоводяване на вторични счетоводни документи;
   - Текущо оcчетоводяване;
   - Осчетоводяване на банкови и валутни операции;
   - Следене за разплащанията с външни контрагенти;
   - Водене на документооборота в касата на фирмата;
   - Изготвяне на фактури и платежни нареждания;
   - Приемане, съхраняване и предаване на парични средства в съответствие с действащите нормативни актове;
   - Работа с ЕКАПФ (електронен касов апарат с фискална памет);
   - Текущо водене на касовите операции;
   - Изготвяне на месечни справки и отчети.

    

   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Висше икономическо образование;
   - Предишен опит със счетоводен софтуер Ajur L;
   - Минимум 3 години стаж по специалността;
   - Опит със складова програма;
   - Добро познаване на данъчната, счетоводната материя и МСС;
   - Много добра компютърна грамотност;
   - Английски език на работно ниво.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Лоялност;
   - Стриктно изпълнение на поетите ангажименти;
   - Умения за работа в екип;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.
   - Отлични условия на труд.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Оператор ''Help Desk'' - Дирекция ''Информационни технологии, софтуер и иновации''

   Вашите отговорности:
   - Предоставяне на информация на участниците, за игрите със залози, които се предлагат;
   - Консултации на букмейкъри и участници свързани с решаването на проблеми и техни въпроси;
   - Работа със специфични софтуерни приложения.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Добра комютърна грамотност-MS Office, Windows, Internet applications;
   - Ясна дикция;
   - Езикова култура;
   - Готовност за работа на смени;
   - Завършено подходящо образование;
   - Английски език.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Умения за работа в екип;
   - Аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Интересна и предизвикателна работа в голяма българска компания, разширяваща своето пазарно присъствие;
   - Екип от професионалисти;
   - Изпълнено с динамика ежедневие.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Експерт "Маркетинг и реклама"

   Вашите отговорности:
   - Планира, разработва и организира рекламни кампании и активности;
   - Изготвя рекламни и медийни продукти;
   - Събира и анализира информация относно потребителските предпочитания и вкусове;
   - Възлага и провежда пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти;
   - Следи изпълнението на сключените договори, изготвя анексите към тях;
   - Изготвя справки, анализи и препоръки, касаещи маркетинговата дейност на фирмата.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Завършено подходящо висше образование (маркетинг, статистика или други икономически специалности);
   - Отлично владеене на английски език;
   - Много добра компютърна грамотност, отлично владеене на Excel; 
   - Опит на подобна позиция в друга голяма компания или агенция е предимство, но не е задължителен.


   Лични качества, които ценим:
   - Креативност и аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Умения за работа в екип.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Хигиенист/ка

   Вашите отговорности:
   - Цялостно почистване на административните части и санитарните помещения;
   - Измиване и почистване на подовите настилки;
   - Ежедневно почистване и поддържане идеална чистота в административните части и санитарните помещения;
   - Ежеденевно почистване на прах.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Предишен опит ще се счита за предимство;
   - Средно образование;
   - Сериозен и отговорен човек;
   - Експедитивност, коректност и лоялност.

    

   Ние предлагаме:
   - Постоянен трудов договор (пълно работно време); 
   - Работа по график от понеделник до петък: първа смяна от 06:30 до 11:30 часа, дълга смяна от 06:30 до 18:30 часа. Работи се 03 (три) първи смени + 01 (една) дълга смяна. 
   Един път в месеца се дава дежурство през събота и неделя от по 02 (два) часа; 
   - Ясни правила за работа; 
   - Работно облекло;
   - Коректен работодател;
   - Добри условия на труд.

    

   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  ©2007-2017 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта