Ако желаете да упражните правата си, можете да ползвате формуляр, който съсдадохме за вас тук.

Връзка с нас

Централен офис

гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
Факс: 02/8189107
[email protected]

За връзка с Длъжностното лице за защита на данните

гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
[email protected]


Комисия за защита на личните данни
Контакти
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg


Начало