Правила за ползване

Академия Еврофутбол е обучителен сайт, съдаден и обновяван от Евроутбол ООД. Тези Правила (наричани понататък Правилата) регламентират използването на съдържанието и услугите, публикувани в настоящия сайт. Моля, прочитете внимателно тези Правила. Ако имате въпроси, моля да се свържете с нас чрез e-mail academy @ eurofootball.bg

Кой може да използва Академия Еврофутбол?

Основно и най-важно условие за да ползвате Академия Еврофутбол е да сте на възраст над 18 години. Използването на този обучителен сайт е ЗАБРАНЕНО за лица под 18 години. Ползватели ненавършили 18 години ще бъдат блокирани.

В Академия Еврофутбол могат да преминат курс на обучение всички желаещи, които се регистрират и създадот свой акаунт. Необходимо е да попълните коректно и изцяло данните в регистрационната форма и при необходимост да ги коригирате и обновявате при настъпили промени.

Достъп до съдържанието

В съответствие с Правилата ние ви предоставяме временен, личен достъп до Академия Еврофутбол. Този достъп не е ексклузивен и не може да бъде предосткавян или прехвърлян на други лица. Вие можете да ползвате или частично да копирате съдържание обучителната програма, но само за ваше лично ползване, но не и за комерсиални цели.

Всеки потребител се задължавада създаде и ползва само един-единствен акаунт.

Всеки потребител се съгласява да не предоставя своя акаунт и парола за ползване от трети лица.

Всеки потребител разбира, че няма авторски права и/или претенции за интелектуална собственост върху съдържанието на Академия Еврофутбол.

Обучителен курс

Еврофутбол ООД си запазва правото да допълва и променя както съдържанието на обучителните материали, така и въпросите в онлайн тестовете по свое усмотрение.

Обучителният курс за кандидат-букмейкъри не носи кредити за академичното образование във висши учебни заведения.

Забележка

Завършването на курса не поражда каквито и да било трудово-правни взаимоотношения между курсиста и Еврофутбол ООД без подписан трудов договор между двете страни.

Еврофутбол ООД си запазва правото да използва в условията на пълна конфиденциалност данните, доброволно предоставени от регистрираните потребители, като не ги предоставя на трети страни.


Начало