• Основни видове залози

  Победител
  Предвиждане кой участник ще спечели гонката.

  П/М Победител-Място
  Предвиждане кой участник ще спечели гонката и/или ще финишира на първите две места (при гонки с 6 участници) или първите три места (при гонки с 8 участници).
  Играчът прави два залога - по един за Победител и за Място.

  1-2 / Първи Двама
  Предвиждане кои двама участници ще завършат на 1-во и 2-ро място в гонката с точното им подреждане.

  1-3 / Първи Трима
  Предвиждане кои трима участници ще завършат на 1-во, 2-ро или 3-то място в гонката с точното им подреждане.

  Трио
  Предвиждане кои трима участници ще завършат гонката на първите три места без значение от подреждането им.
  Посочените видове залози са валидни за гонки с 6 участници (реални кучета), а също така и за гонки с 8 участници (виртуални кучета).

 • Категоризация на гонките


  Категория
  Пояснение
  D
  гонка 1/2 обиколка
  A
  гонка 1 обиколка
  S
  гонка 1 и 1/2 обиколки
  M
  гонка 2 обиколки
  E гонка на дълго разстояние
  H
  гонка с препятствия
  HC
  гонка с хендикап
  P
  гонка с млади хрътки
  OR
  отворена гонка (всички кучета могат да участват, но обичайно се подбират най-добрите)
  IT
  гонка от турнир Intertrack (Intertrack Championship)
  KS
  гонка от турнир Kennel Sweepstakes
  KC
  гонка от турнир Kennel Championship
  IR
  Приятелска или промотираща гонка

  Класът на гонката отразява комплесната преценка на организатора за качествата и състезателната форма на кучетата, включени в нея.

  Класът се обозначава с буква D, A, S, M (вид на гонката) и цифра от 1 до 11.
  Категория, обозначена с А1 е най- високата за гонки вид А (една обиколка). С нарастването на числата спада рейтинга на хрътките.

  Например:
  Категрия А1 – означава една пълна обиколка на хиподрума, в която ще участват елитни хрътки.
  А1 до А3 включително – елитни състезатели
  А4 до А6 включително – средно добри състезатели
  А6 до А10, А11 – начинаещи хрътки или кучета с нестабилни резултати и различно представяне.

  По същия начин се разчитат и категориите започващи с други буквени индекси, като D, A, S, M, HP, т.е. D4, S8, HP6 и т.н.

   

       

   Гонка с хендикап:

  Гонка с хендикап е надбягване при което стартовите боксове на участниците не са на една линия.
  Вижте сравнението:
  Стандартни стартови боксове от 1 до 6 в една линия. Стартови боксове при гонка с хендикап, разположени на разстояние един от друг.
 • Видове талони

  Залагането на кучешки гонки се осъществява с 3 различни талона:

  - Талон Гонки;
  - Tалон Победител.

  Талон Класик

  За залог на една гонка.

  Включва следните видове залози:

  - Победител;
  - Победител/Място;
  - 1-2 / Първи двама;
  - 1-3 / Първи трима;
  - Трио.

  Полета за маркиране:
  Талонът се попълва със син или черен химикал. Предвижданията се правят с "Х" или "o" (плътна точка).
  Играчът трябва да предвиди изхода от избраните гонки, като маркира съответните полета.

   

  Талон Победител

  За залог на победителите в няколко гонки (от 2 до 6).

  Включва залагане само за Победител в до шест избрани гонки и комбиниране от 1-6 и/или само Твърди (0).

  Полета за маркиране:
  Талонът се попълва със син или черен химикал. Предвижданията се правят с "Х" или "o" (плътна точка).


  Играчът трябва да предвиди изхода от избраните гонки, като маркира съответните полета.

   

  Забележка: Маркирането на знак "Х" анулира направените предвиждания в конкретния ред.
  Чрез маркиране с "Х" се избягва необходимостта от попълванена нов талон при погрешно маркиране в някой от редовете.

 • Брой колонки при комбиниране на талон Гонки

  Желаещите да използват комбиниране в талон Гонки, могат да правят предвиждания за един или повече видове залози, с комбиниране на повече от един участници за дадено място.

  В секция Програма е инсталиран калкулатор за броя на колонките, които ще формира желаното от вас комбиниране.

  За да използвате калкулатора, трябва да натиснете бутон Изчисли Гонки в секция Програма, след което да изберете желаните от вас видове залози, след което да изберете вида на комбинирането и номерата на участниците, на които желаете да заложите или поле Вс. Ако искате да използвате твърд, просто го маркирате.

  При всяко ваше действие, отдолу се изписва броя на колонките, които ще формирате в талона и общата сума на залозите, която се получава.

 • Брой колонки при комбиниране на талон Победител

  Желаещите да използват комбиниране в талон Победител, могат да използват двойни, тройни и т.н. до шесторни предвиждания, както и системи за пълно комбиниране от 0 до 6 с или без твърд.

  В секция Програма е инсталиран калкулатор за броя на колонките, които ще формира желаното от вас комбиниране.

  За да използвате калкулатора, трябва да натиснете бутон Изчисли Победител в секция Програма, след което да изберете желаните от вас гонки, победители в тях, както и да изберете системи за пълно комбиниране. Ако искате да използвате твърд, просто го маркирате.

  При всяко ваше действие, отдолу се изписва броя на колонките, които ще формирате в талона и общата сума на залозите, която се получава.

 • Видове залози

  Маркиране на код на хиподрум

  Кодът на хиподрум се изписва в програмата
  винаги с двуцифрено число (напр. 02, 10, 19).

  Код 01 се маркира само с 1.
  Код 05 се маркира само с 5.
  Кодове 10, 20, 30 и 40 се маркират в полетата,
  съдържащи цифрите 10, 20, 30, и 40.
  Код 22 се маркира с комбинация от цифри в
  две полета: в поле 20 и поле 2.


  В този пример: Хиподрум 22

  Маркиране на код на гонка

   

   

  Кодът на гонките се изписва в програмата
  винаги с двуцифрено число (напр. 02, 10, 19).

  Код 01 се маркира само с 1.
  Код 05 се маркира само с 5.
  Код 10 се маркира в полето, съдържащо
  цифрата 10.
  Код 13 се маркира с комбинация от цифри в
  две полета: в поле 10 и поле 3.


  В този пример: 13

         

  Маркиране на Победител с 1 участник

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте в реда за 1-во място номера на участника, на който искате да заложите за Победител.
  3. Маркирайте "П" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во
  Вид залог: Победител
  Участници: No 3

   

  Маркиране на Победител с 3 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте в реда за 1-во място номера на участниците, на които искате да заложите за Победител.
  3. Маркирайте "П" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во
  Вид залог: Победител
  Участници: No 1, 3, 5

         

  Маркиране на Победител / Място с 1 участник

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте в реда за 1-во място номера на участника, на който искате да заложите за Победител/Място.
  3. Маркирайте "П/М" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во
  Вид залог: Победител / Място
  Участници: No 4

         

  Маркиране на Победител / Място с 3 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте в реда за 1-во място номера на участниците, на които искате да заложите за Победител/Място.
  3. Маркирайте "П/М" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во
  Вид залог: Победител / Място
  Участници: No 1, 3, 5

         

  Маркиране на 1-2 / Първи двама с 2 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на участниците, за които залагате съответно в редовете за 1-во и 2-ро място.
  3. Маркирайте "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 10
  Гонка: 12
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: 1-2 / Първи двама

  Участници: No 3 за 1-во
  No 5 за 2-ро

         

  Маркиране на 1-2 / Първи двама с 1 участник и Всички

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участника в реда за 1-во място, а в реда за 2-ро място изберете "Вс" /всички участници/.
  3. Маркирайте "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 10
  Гонка: 12
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: 1-2 / Първи двама

  Участници: No 1 за 1-во
  Вс за 2-ро

         

  Маркиране на 1-3 / Първи трима с 3 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на участниците, за които залагате съответно в редовете за 1-во, 2-ро и 3-то място.
  3. Маркирайте "1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 10
  Гонка: 15
  Място: 1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: 1-3 / Първи трима

  Участници: No 3 за 1-во
  No 5 за 2-ро
  No 2 за 3-то

         

  Маркиране на 1-3 / Първи трима с 2 участници и Всички

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на участниците в редовете за 1-во и 2-ро място, а в реда за 3-то място изберете "Вс" /всички участници/.
  3. Маркирайте "1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 12
  Гонка: 11
  Място: 1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: 1-3 / Първи трима

  Участници: No 3 за 1-во
  No 5 за 2-ро
  Вс. за 3-то

         

  Маркиране на Трио с 3 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на поне трима участника, за които искате да заложите в ред Комб.
  3. Маркирайте "Тр" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во, 2-ро, 3-то
  Вид залог: Трио
  Участници: No 2, 3, 6

  Попълненa е 1 колонка.

         

  Маркиране на Трио с 4 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на поне трима участника, за които искате да заложите в ред Комб.
  3. Маркирайте "Тр" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 12
  Гонка: 03
  Място: 1-во, 2-ро, 3-то
  Вид залог: Комбиниране Трио
  Участници: No 1, 3, 4, 5

  Попълнени са 4 колонки.

         

  Комбиниране на Победител и 1-2 с 4 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на участници за 1-во и 2-ро място.
  3. Маркирайте "П" и "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 10
  Гонка: 12
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: Победител и 1-2

  Участници: No 1 за 1-во
  No 2, 3, 4 за 2-ро

  Попълнени са 4 колонки.

         

  Комбиниране на Победител и 1-2 с Всички

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номерата на участници за 1-во и 2-ро място.
  3. Маркирайте "П" и "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 10
  Гонка: 12
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: Победител и 1-2

  Участници: No 1 за 1-во
  Вс. за 2-ро

  Попълнени са 6 колонки.

         

  Комбиниране 1-2 с 3 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во и 2-ро в ред Комб.
  3. Маркирайте "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 12
  Гонка: 13
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: Комбиниране 1-2
  Участници: No 1, 2, 3

  Попълнени са 6 колонки.

         

  Комбиниране 1-2 с Твърд

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во и 2-ро в ред Комб.
  3. Маркирайте участник за Твърд/Тв.
  4. Маркирайте "1-2" в полето Вид залог.
  5. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 12
  Гонка: 13
  Място: 1-во и 2-ро
  Вид залог: Комбиниране 1-2
  Участници: No 1, 2, 3
  Твърд: No 1

  Попълнени са 4 колонки.

         

  Комбиниране 1-3

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во и 2-ро и 3-то място в полето Комб.
  3. Маркирайте "1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: Комбиниране 1-3
  Участници: No 1, 3, 5

  Попълнени са 6 колонки.

         

  Комбиниране 1-3 с 1-2

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во, 2-ро и 3-то място в полето Комб.
  3. Маркирайте "1-3" и "1-2" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во и 2-ро заедно с 1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: Комбиниране 1-3 и 1-2
  Участници: No 1, 3, 5

  Попълнени са 12 колонки.

         

  Комбиниране Трио с 4 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во, 2-ро и 3-то място в полето Комб.
  3. Маркирайте "Тр" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во и 2-ро и 3-то
  Вид залог: Комбиниране Трио
  Участници: No 1, 3, 4, 5
  Твърд: -

  Попълнени са 4 колонки.

         

  Комбиниране Победител с 1-2 и 1-3

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во, 2-ро и 3-то място в редовете за 1-во, 2-ро и 3-то място.
  3. Маркирайте "П","1-2","1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02
  Гонка: 03
  Място: 1-во, 1-во и 2-ро ; заедно с 1-во, 2-ро и 3-то

  Вид залог: Победител
  1/2 Първи двама
  1/3 Първи трима
  Участници: No 1 за 1-во ; No 3, 4, 5 за 2-ро и 3-то

  Попълнени са 10 колонки.

         

  Комбиниране Победител; 1-2 и 1-3 с 4 участници

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во, 2-ро и 3-то място в полето Комб.
  3. Маркирайте "П","1-2","1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02 ; Гонка: 03

  Място: Комбиниране
  1-во; 1-во и 2-ро;
  1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: Комбиниране Победител
  1-2/ Първи двама
  1-3/ Първи трима
  Участници: No 1, 3, 4, 5

  Попълнени са 40 колонки.

         

  Комбиниране 1-2 и 1-3 с Твърд

         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участници за 1-во, 2-ро и 3-то място в полето Комб.
  3. Маркирайте "1-2" и "1-3" в полето Вид залог.
  4. Маркирайте участник, като Твърд/Тв.
  5. Маркирайте Залог.

  В този пример:
  Хиподрум: 02 ; Гонка: 03

  Място: 1-во и 2-ро;
  1-во, 2-ро и 3-то
  Вид залог: Комбиниране
  1-2/ Първи двама
  1-3/ Първи трима
  Участници: No 1, 3, 4, 5
  Твърд: No 1

  Попълнени са 24 колонки.

         

  Маркиране на Победител с 1 участник на ред

         
    Талонът има 6 реда за залагане, номерирани от 1 до 6. Последователността на маркиране на всеки един ред е следната:
         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номер на участник за
  Победител.
  3. След като приключите маркирането в редовете от 1 до максикум 6, маркирайте Залог.

  В този пример:

  No
  Хиподрум-Гонка Победител
  Участник No
  1 13 - 05 1
  2 16 - 07 2
  3 13 - 08 3
  4 13 - 11 4
  5 02 - 02 5
  6 12 - 05 6


  Попълнена е 1 колонка с 6 участници.
  При успешно предвиждане печалбата се
  изчислява, както следва:

  [коефициента за Победител № 1 в Х-Г 13-05] х
  [коефициента за Победител № 2 в Х-Г 16-07] х
  [коефициента за Победител № 3 в Х-Г 13-08] х
  [коефициента за Победител № 4 в Х-Г 13-11] х
  [коефициента за Победител № 5 в Х-Г 02-02] х
  [коефициента за Победител № 6 в Х-Г 12-05]
         
       

  Маркиране на Победител с повече от 1 участник на ред

         
    Талонът има 6 реда за залагане, номерирани от 1 до 6. Последователността на маркиране за всеки един ред е следната:
         
   

   

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номер на участник или на 2-ма или повече участници за Победител..
  3. След като приключите маркирането в редовете от 1 до максимум 6, маркирайте Залог.

  В този пример:

  No
  Хиподрум-Гонка Победител
  Участник No
  1 13 - 05 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2 16 - 07 3
  3 13 - 08 4

  Попълнени
  колонки
  1 2 3 4 5 6
  3 3 3 3 3 3
  4 4 4 4 4 4

  Попълнени са 6 колонки.

  При успешно предвиждане печалбата се изчислява, както следва:

  [коефициента за Победител в Х-Г 13-05] х
  [коефициента за Победител в Х-Г 16-07] х
  [коефициента за Победител в Х-Г 13-08]

         
         

  Маркиране с Твърд/Тв

   
  Талонът има 6 реда за залагане, номерирани от 1 до 6. Последователността на маркиране за всеки един ред е следната:
     

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участник или на 2-ма или повече участници за Победител.
  3. Маркирайте гонка за Твърда/Тв.
  4. След, като приключите маркирането в редовете от 1 до максимум 6, маркирайте Залог.
  5. Маркирайте система/комбиниране (напр.1 и 2).

  В този пример:

  No
  Хиподрум-Гонка Участници No Твърд
  1 12 - 01 2
  No 2
  2 02 - 02 4 -
  3 12 - 02 5 -
  4
  02 - 03
  4, 5, 6
  -

  Попълнени колонки
  2 1
  2 2 2 2 2 2 2
  2 2 2 2 2
  4 4 4 4      
  4        
  5       5 5 5   5       
    4 5 6 4 5 6      4 5 6
   

  Маркиране с избор на Твърди/Тв и ''0''

   
  Талонът има 6 реда за залагане, номерирани от 1 до 6. Последователността на маркиране за всеки един ред е следната:
     

  1. Маркирайте кодовете на хиподрума и гонката.
  2. Маркирайте номера на участник или на 2-ма или повече участници за Победител.
  3. Маркирайте система/комбиниране (напр. 0, 1 и 2).
  4. След, като приключите маркирането в редовете от 1 до максимум 6, маркирайте Залог.

  В този пример:

  No
  Хиподрум-Гонка Участници No Твърд
  1 13 - 08 2
  No 2
  2 13 - 11 4 No 4
  3 02 - 02 5 -
  4
  12 - 05
  4, 5, 6
  -

  Попълнени колонки
  2 1
  0
  2 2
  2 2 2 2
  2
  2
  4 4
  4 4 4
  4 4 4
  5 5
  5 5  
     
   
         
         
  4 5 6  
  4
  5
  6
   
   

Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки