Лука Бекяров беше един от най-ерудираните и модерно мислещи хора в областта на информационните технологии. Лука и екипът му за първи път въведоха в експлоатация изцяло нова за България централизирана компютърна система за обработка на залозите в реално време.

Със своето иновативно мислене, проницателност и авторитет той допринесе в огромна степен за това, което днес представляват компаниите "Еврофутбол", "Евробет" и "Декарт".

Лука Бекяров беше и колекционер на изобразително изкуство и скулптура, организирал няколко изложби на своята колекция.