Кампанията приключи!

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА

ЕВРОФУТБОЛ ВЛЕЗ В ИГРАТА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол - Влез в играта!", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба.

2. Допълнителната парична печалба ще се проведе за периода от 31.03.2017 г. до 30.04.2017 г.

3. Всички участници, заложили в периода на провеждане на допълнителната парична печалба минимум 5 лева на една квитанция в програми Спортмакс или Гонки или минимум 10 лева на една квитанция в програма Футбол и други спортове, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от допълнителната парична печалба.

4. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира на тази интернет страница първите 30 цифри от баркода на квитанцията или 30 цифровия баркод на форма изплащане, залогът по които отговаря на описаното в т. 3 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броят на участията в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

5. Допълнителните парични печалби ще бъдат определени, както следва:
5.1. Всеки понеделник, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица.
5.2. Всеки петък, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000 лева. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица.
5.3. На 03.05.2017 г. чрез жребий, ще бъде определен един участник, който ще спечели голямата печалба от 10 000 лв. В жребия ще се включат всички квитанции, регистрирани от старта на допълнителната парична печалба до 30.04.2017 г., вкл.

6. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите.

7. Паричните печалби ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога или форма изплащане, съдържаща първите 30-цифри от баркода, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш в допълнителната парична печалба.

8. Паричните печалби по т. 5 могат да бъдат получени в букмейкърската мрежа и офисите на регионалните представители. Голямата парична печалба по т. 6, ще бъде изплатена по банков път. Срокът за изплащане на печалбите е до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби, непотърсени в този срок, не се изплащат.

9. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

10. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 4 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от Еврофутбол ООД игри, кампании, промоции и др.

11. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на Еврофутбол ООД.

12. Еврофутбол ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Всеки понеделник

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

Всеки петък

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните от понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

03.05.2017 г. - голямата награда

Включат се всички квитанции, регистрирани от старта на кампанията до 30.04.2017 г. вкл.

  • 10 000 лв.

ПЕЧЕЛИВШИ

03.05.2017 г.

Голямата награда от 10 000 лв. печели
Теньо Даков, гр. София


01.05.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Николай Димитров, гр. София
Борис Бонев, гр. Кюстендил
Джихан Чифчи, гр. Пловдив

28.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Тодор Ефремов, гр. София
Красимир Йорданов , гр. Черноморец
Владислав Миленков, гр. Дупница

24.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Боряна Луканова, гр. София
Владимир Димитров, гр. Русе
Иван Бъклев, гр. София

21.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Детелин Писков, гр. Пазарджик
Костадин Гордеев, гр. София
Добромир Христов, гр. Перник

17.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Иван Илчев, гр. Симеоновград
Костадин Пенев, гр. София
Станислав Стоянов, гр. Кюстендил

14.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Стефан Митрев, гр. София
Божин Костов, гр. Благоевград
Ралица Иванова, гр. Радомир

10.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Румен Кънчев, гр. Плевен
Атанас Томов, гр. София
Атанас Панайотов, гр. Варна

07.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Тони Ангелов, гр. Видин
Любомир Шаров, гр. София
Евгени Васков, гр. Дупница

03.04.2017 г.

по 1 000 лв. печелят
Петко Драгостинов, гр. Горна Оряховица
Тодор Костов, гр. София
Станислав Иванов, гр. София

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg