Кампанията приключи!


 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА

ЕВРОФУТБОЛ ВЛЕЗ В ИГРАТА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол - Влез в играта!", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба.

2. Допълнителната парична печалба ще се проведе за периода от 07.05.2017 г. до 29.05.2017 г.

3. Всички участници, заложили в периода на провеждане на допълнителната парична печалба минимум 5 лева на една квитанция в програми Спортмакс или Гонки или минимум 10 лева на една квитанция в програма Футбол и други спортове, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от допълнителната парична печалба.

4. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира на тази интернет страница първите 30 цифри от баркода на квитанцията или 30 цифровия баркод на форма изплащане, залогът по които отговаря на описаното в т. 3 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броят на участията в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

5. Допълнителните парични печалби ще бъдат определени, както следва:
5.1. Всеки понеделник, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица.
5.2. Всеки петък, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000 лева. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица.
5.3. На 29.05.2017 г. чрез жребий, ще бъде определен един участник, който ще спечели голямата печалба от 10 000 лв. В жребия ще се включат всички квитанции, регистрирани от старта на допълнителната парична печалба до 29.05.2017 г.

6. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите.

7. Паричните печалби ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога или форма изплащане, съдържаща първите 30-цифри от баркода, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш в допълнителната парична печалба.

8. Паричните печалби по т. 5.1 и 5.2 могат да бъдат получени в букмейкърската мрежа и офисите на регионалните представители. Голямата парична печалба по т. 5.3, ще бъде изплатена по банков път. Срокът за изплащане на печалбите е до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби, непотърсени в този срок, не се изплащат.

9. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

10. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 4 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от Еврофутбол ООД игри, кампании, промоции и др.

11. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на Еврофутбол ООД.

12. Еврофутбол ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Всеки понеделник

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

Всеки петък

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните от понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

29.05.2017 г. - голямата награда

Включат се всички квитанции, регистрирани от старта на кампанията до 29.05.2017 г.

  • 10 000 лв.

ПЕЧЕЛИВШИ

29.05.2017 г.

10 000 лв печели

Георги Александров, гр. Драгоман

26.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Александър Иванов, гр. София
Николай Тодоров, гр. София
Николай Николов, гр. Видин

22.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Никола Станилов, гр. София
Ралица Василева, гр. Кюстендил
Николай Николов, гр. Габрово

19.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Борислав Пеянски, гр. Дупница
Георги Шишков, гр. Пловдив
Даниел Паунов, гр. София

15.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Христо Йовчев, гр. Бургас
Ангел Депин, гр. София
Димитър Стойчев, гр. Перник

12.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Цветан Славчев, гр. Търговище
Иван Русев, гр. София
Кристиан Кирилов, гр. Радомир

08.05.2017 г.

по 1 000 лв печелят

Стефан Добрев, гр. София
Елица Кирилова, гр. София
Искрен Корчев, гр. Монтана

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg